» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
::: Skype Status :::
สถานะการออนไลน์โปรแกรม Skype ครับพี่น้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จับฉ่ายฟรีแลนซ์
รับผลิตเว็บไซต์ - Web Application
รับผลิตโปรแกรม - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รับผลิตงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - CAI
ขอขอบคุณ - Special Thank
www.thaiware.com
     บริษัท รัชดาพน จำกัด
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวสารพัน
 
 
 
 
 
 
การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ
 กลับหน้าหลัก

เป็นการพิมพ์แบบเรียงตัวเลขให้อย่างอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย
 • รหัสนำหน้า (Prefix) - สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และอักขระพิเศษบางตัว เช่น ช่องว่าง (Space) หรือ ขีดกลางได้เป็นต้น มีความยาวสูงสุด 4 ตัว
 • รหัสปิดท้าย (Suffix) - สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และอักขระพิเศษบางตัว เช่น ช่องว่าง (Space) หรือ ขีดกลางได้เป็นต้น มีความยาวสูงสุด 4 ตัว
 • รหัสเริ่มต้น สามารถป้อนค่าได้เพียงตัวเลขเท่านั้น และมีความยาวสูงสุด 9 หลัก

 • ทำให้สามารถรองรับความยาวของรหัสบาร์โค้ดได้สูงสุดที่ 17 หลัก.
   การนับสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ ดังนี้คือ
  1. รหัสสิ้นสุด เพื่อรับค่าการนับจากรหัสเริ่มต้นจนสิ้นสุดที่ค่าของตัวมันเอง เช่น ให้รหัสเริ่มต้นเป็น 9999900 และให้รหัสสิ้นสุดเป็น 9999999 เมื่อกดปุ่มดูก่อนพิมพ์ หรือ F7 ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นการนับเริ่มต้นจาก 9999900, 9999901, 9999902, ... ไปสิ้นสุดที่ 9999999 ดังนั้นค่าของรหัสสิ้นสุดจะต้องมีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับค่าของรหัสเริ่มต้นด้วย

   กำหนดตัวเลขเริ่มต้น และ ตัวเลขสิ้นสุด


   แบบที่ 1

  2. จำนวนรหัส คือ การป้อนค่าจำนวนการนับจากรหัสเริ่มต้น เช่น ให้รหัสเริ่มต้นเป็น 9999990 และให้จำนวนรหัสเป็น 10 เมื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นการนับเริ่มต้นจาก 9999990 และให้นับไปอีก 9 ตัว (รวมกับค่าเริ่มต้นจะเป็น 10) คือ 9999901, 9999902, ... ไปสิ้นสุดที่ 9999909

   กำหนดตัวเลขเริ่มต้น และ ตัวเลขให้นับจำนวน


   แบบที่ 2

 • จำนวนสำเนา (Copies) คือ การให้รหัสบาร์โค้ดแต่ละตัวมีจำนวนกี่แผ่นนั่นเอง
 • ความยาวของรหัส สามารถรองรับค่าตัวเลขจาก 4 หลัก ไปจนถึง 9 หลัก
 • รูปแบบบาร์โค้ด
  1. สามารถปรับฟอนต์ตัวอักษรของรหัสบาร์โค้ด ทั้งรูปแบบ หรือ ขนาดได้ตามใจชอบ โดยการปุ่ม

    ปรับฟอนต์

  2. การจัดตำแหน่งตัวเลขรหัสบาร์โค้ด สามารถจัดได้ 3 แบบ คือ
   1. จัดชิดซ้าย
   2. จัดชิดขวา
   3. จัดชิดกึ่งกลาง
  3. การพิมพ์เลขรหัสบาร์โค้ด สามารถจัดได้ 3 แบบ คือ
   1. พิมพ์เลขรหัสบาร์โค้ดให้อยู่ด้านล่างของรหัสบาร์โค้ด
   2. พิมพ์เลขรหัสบาร์โค้ดให้อยู่ด้านบนของรหัสบาร์โค้ด
   3. ไม่พิมพ์เลขรหัสบาร์โค้ดกำกับไว้เลย
  4. รหัสบาร์โค้ด มีอยู่ 3 รูปแบบคือ Code39, Code128A และ Code128B
 • พิมพ์กรอบสี่เหลี่ยม หรือพิมพ์กรอบของฉลากบาร์โค้ดนั่นเอง ซึ่งสามารถพิมพ์ได้หลายรูปแบบดังนี้คือ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
   
  ::: All in One Freelance Computer Developer :::
  All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
  Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560