» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
::: Skype Status :::
สถานะการออนไลน์โปรแกรม Skype ครับพี่น้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จับฉ่ายฟรีแลนซ์
รับผลิตเว็บไซต์ - Web Application
รับผลิตโปรแกรม - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รับผลิตงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - CAI
ขอขอบคุณ - Special Thank
www.thaiware.com
     บริษัท รัชดาพน จำกัด
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวสารพัน
 
 
 
 
 
 
การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดแบบกำหนดรหัส
 กลับหน้าหลัก

 เป็นการป้อนหรือกำหนดข้อมูล และ รายละเอียดต่างๆของการพิมพ์ลงในตารางข้อมูลด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งการป้อนข้อมูลต่างๆ จะคล้ายคลึงกับการใช้งานในโปรแกรม MS Excel นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์อื่นๆ คือ MS Access และ MS Excel เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และ ลดระยะเวลาในการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งานได้อีกทางหนึ่งด้วย

  คุณสามารถทำการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดออกทางเครื่องพิมพ์ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกไฟล์ข้อมูลแต่อย่างใด
 • รหัสบาร์โค้ด - สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และอักขระพิเศษบางตัว เช่น ช่องว่าง (Space) หรือ ขีดกลางได้เป็นต้น มีความยาวสูงสุด 20 ตัว
 • จำนวน - เป็นการเลือกสำเนาจำนวนของรหัสบาร์โค้ดในแต่ละรายการ (หรือข้อมูลในแต่ละแถว) มีจำนวนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100

   เลือกจำนวนสำเนา (Copy) หรือ กดปุ่มตัวเลขจากแป้นพิมพ์ลงไป และตามด้วยปุ่ม Enter ได้ทันที

   จำนวนสำเนา (Copy)
 • ป้ายชื่อ (1) สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษต่างๆได้ทั้งหมด มีความยาวสูงสุด 120 ตัว
 • ป้ายชื่อ (2) สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษต่างๆได้ทั้งหมด มีความยาวสูงสุด 120 ตัว
 • ป้ายชื่อ (3) สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษต่างๆได้ทั้งหมด มีความยาวสูงสุด 120 ตัว
 • ป้ายชื่อ (4) สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษต่างๆได้ทั้งหมด มีความยาวสูงสุด 120 ตัว
 • การป้อนข้อมูลเข้าสู่เซลล์ของตาราง

  การลบข้อมูลในแต่ละแถวของตาราง


   เลือกแถวที่ต้องการลบข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม Delete เพื่อทำการลบข้อมูล

   ผลที่ได้จากการลบแถว

  ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
   
  ::: All in One Freelance Computer Developer :::
  All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
  Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560