» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
::: Skype Status :::
สถานะการออนไลน์โปรแกรม Skype ครับพี่น้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จับฉ่ายฟรีแลนซ์
รับผลิตเว็บไซต์ - Web Application
รับผลิตโปรแกรม - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รับผลิตงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - CAI
ขอขอบคุณ - Special Thank
www.thaiware.com
     บริษัท รัชดาพน จำกัด
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวสารพัน
 
 
 
 
 
 
การซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูล MS Access
 กลับหน้าหลัก

เป็นส่วนอรรถประโยชน์ (Utilities) เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access เพราะหากเราเปิดไฟล์ฐานข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง จะทำให้ไฟล์เหล่านี้มีขนาดใหญ่โตเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการจับจองพื้นที่ (Allocation) ในการทำงานของโปรแกรม ซึ่งหากเราไม่บำรุงรักษาไฟล์ข้อมูล ก็อาจเกิดอันตรายจนกระทั่งไม่สามารถเปิดไฟล์ MS Access ขึ้นมาใช้งานได้ ดังนั้นผู้ใช้งานควรทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟล์ MS Access เหล่านี้เสมอ หรือ ก่อนที่จะทำการปิดการใช้งานโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนี้เสมอ
ข้อควรจำ: ก่อนทำการซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล กรุณาปิดหน้าจอการใช้งานต่างๆในโปรแกรมนี้ให้หมดเสียก่อน


    การซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูล MS Access


    เลือกไฟล์ MS Access ที่ต้องการซ่อมแซม


    เลือกไฟล์ MS Access (MDB File) ที่ต้องการซ่อมแซม


    กดปุ่มซ่อมแซมข้อมูล เพื่อเริ่มต้นการทำงาน


    เมื่อโปรแกรมทำการซ่อมแซมข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อย

ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
 
::: All in One Freelance Computer Developer :::
All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560