» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
::: Skype Status :::
สถานะการออนไลน์โปรแกรม Skype ครับพี่น้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จับฉ่ายฟรีแลนซ์
รับผลิตเว็บไซต์ - Web Application
รับผลิตโปรแกรม - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รับผลิตงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - CAI
ขอขอบคุณ - Special Thank
www.thaiware.com
     บริษัท รัชดาพน จำกัด
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวสารพัน
 
 
 
 
 
 
การบันทึกไฟล์ MS Excel
 กลับหน้าหลัก

เป็นการนำเอาข้อมูลที่อยู่ในตาราง เพื่อส่งออกไฟล์ (Export) ให้อยู่ในรูปแบบตารางอิเล็กทรอนิกส์ (Spread Sheet) ของไฟล์ MS Excel เพื่อให้ผู้ใช้งานนำเอาข้อมูลต่างๆที่ได้พิมพ์เข้าสู่ตารางแล้วนั้น (และยังไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล MS Access ก่อน) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่นๆได้อีก


    การบันทึกไฟล์ MS Excel


    ข้อมูลในตาราง และ การส่งออกแบบ Real Time


    การบันทึกไฟล์ MS Excel


    เมื่อบันทึกไฟล์ MS Excel เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทำการเปิดไฟล์ที่ได้ทำการบันทึกนั้น มาแสดงผลโดยทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
 
::: All in One Freelance Computer Developer :::
All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560