» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
::: Skype Status :::
สถานะการออนไลน์โปรแกรม Skype ครับพี่น้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จับฉ่ายฟรีแลนซ์
รับผลิตเว็บไซต์ - Web Application
รับผลิตโปรแกรม - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รับผลิตงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - CAI
ขอขอบคุณ - Special Thank
www.thaiware.com
     บริษัท รัชดาพน จำกัด
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวสารพัน
 
 
 
 
 
 
การนำเข้าข้อมูล (Import) จากไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access
 กลับหน้าหลัก

มีกระบวนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน เป็นการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access เพื่อเลือกตารางข้อมูล (Table) หรือ ตารางแบบสอบถาม (Query) เพื่อเลือกฟิลด์ (Field) ที่ต้องการมาทำการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถนำข้อมูลจากไฟล์ MS Access ที่โหลดเข้าสู่ตารางการแสดงผล  มาแปลง หรือ ส่งออก (Export) เป็นไฟล์ Microsoft Excel ได้อีกด้วย
 • 1. เลือกไฟล์ฐานข้อมูล MS Access
 • 2. เลือกตารางข้อมูล (Table) หรือ ตารางแบบสอบถามข้อมูล (Query)
 • 3. เลือกฟิลด์ (Field) ที่ต้องการ
 • 4. บันทึกเป็นไฟล์ฐานข้อมูล MS Access เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือ เกี่ยวข้องกับไฟล์ต้นฉบับ

   การนำเข้าข้อมูลในแต่ละฟิลด์
  1. รหัสบาร์โค้ด สามารถนำเข้าได้ไม่เกิน 20 ตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษบางตัวที่ได้ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานของรหัสบาร์โค้ด หากเกินความยาวที่รับได้ ส่วนที่เหลือจะถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ
  2. ป้ายชื่อ (1), (2), (3) และ (4) สามารถนำเข้าตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษต่างๆ ได้ไม่เกิน 120 ตัว ส่วนที่เหลือจะถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ และ ไม่จำเป็นต้องเลือกนำเข้ามาก็ได้
  3. คำนำหน้า และ คำลงท้าย เป็นการเพิ่มคำแทรกเข้าไปทั้งด้านหน้า และปิดตอนท้ายของข้อมูลที่นำเข้า เช่น ใส่คำนำหน้าในช่องฟิลด์ Price ไว้คือ "ราคา " จากนั้นก็ตามด้วยข้อมูลในฟิลด์ Price และปิดท้ายด้วยหน่วยนับคือ " บาท." ดังนั้นเมื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางข้อมูลของไฟล์ MS Access ก็จะได้เป็น "ราคา 2500 บาท." เป็นต้น  ดูตัวอย่างที่นี่ ...

  ทำความรู้จักกับฐานข้อมูล Microsoft Access

   ไฟล์ฐานข้อมูล MS Access


   ตารางข้อมูล MS Access


   ฟิลด์ (Field) ข้อมูล MS Access


   เมื่อเรียกการแสดงข้อมูล MS Access ขึ้นมา จะคล้ายๆกับการจัดเก็บข้อมูลใน MS Excel คือ มีแถว (Row) หรือเรียกว่า ระเบียน (Record) และ มีหลัก (Column) หรือ ฟิลด์ข้อมูล (Field)

  ตัวอย่าง: การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access

   เลือกไฟล์ข้อมูล MS Access


   เปิดไฟล์ข้อมูล MS Access


   เลือกตารางข้อมูล MS Access


   เมื่อเลือกตารางข้อมูล (Table) หรือ แบบสอบถาม (Query) เรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏรายชื่อฟิลด์ (Field) ขึ้นมาเพื่อให้เลือกได้ โดยสามารถอ้างอิงได้จากตัวอย่างรายการที่ปรากฏให้เห็นดังในตารางแสดงผลข้อมูลที่อยู่ทางด้านบน


   แสดงตัวอย่างของการเลือกฟิลด์ เพื่อนำไปพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด โดยที่จำเป็นต้องเลือกฟิลด์มาแสดงผลอย่างน้อยก็คือ รหัสบาร์โค้ด ส่วนป้ายชื่อ 1 - 4 อาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกเข้ามาแสดงผลก็ได้


   ตัวอย่างที่ได้จากการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Access


   การบันทึกไฟล์ MS Access


   เลือกบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ฐานข้อมูล MS Access เพื่อนำผลที่ได้ไปพิมพ์รหัสบาร์โค้ด และ สามารถจัดการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้อีกในภายหลัง

   จากนั้นก็เลือกเมนู "กำหนดรหัสบาร์โค้ด" เพื่อเตรียมการเปิดใช้งานข้อมูลที่ได้นำเข้าข้อมูลมาไว้ยังไฟล์ที่ได้บันทึกเอาไว้แล้ว
    อ่านรายละเอียดต่อที่นี่ ...
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
   
  ::: All in One Freelance Computer Developer :::
  All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
  Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560