» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
::: Skype Status :::
สถานะการออนไลน์โปรแกรม Skype ครับพี่น้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จับฉ่ายฟรีแลนซ์
รับผลิตเว็บไซต์ - Web Application
รับผลิตโปรแกรม - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รับผลิตงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - CAI
ขอขอบคุณ - Special Thank
www.thaiware.com
     บริษัท รัชดาพน จำกัด
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวสารพัน
 
 
 
 
 
 
การนำเข้าข้อมูล (Import) จากไฟล์ Microsoft Excel
 กลับหน้าหลัก

มีกระบวนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน เป็นการนำเข้าข้อมูล (Import Data) จากไฟล์ตารางอิเล็กทรอนิกส์ (Spread Sheet) ของโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเลือก Work Sheet ตามด้วยข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเซลล์ที่ต้องการมาทำการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด ซึ่งก่อนจะทำการพิมพ์ออกไปได้นั้นจะต้องทำการส่งออก (Export) ให้กลายเป็นไฟล์ฐานข้อมูล MS Access เสียก่อน เพื่อจะได้สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถทำการแก้ไขได้โดยง่ายในภายหลัง
 • 1. เลือกไฟล์ MS Excel
 • 2. เลือกตารางอิเล็กทรอนิกส์ (Work Sheet)
 • 3. เลือกรายการข้อมูลจากหลัก (Column) ที่ต้องการ
 • 4. บันทึกเป็นไฟล์ฐานข้อมูล MS Access

  1. ตารางอิเล็กทรอนิกส์ (Spread Sheet) - MS Excel

   นำเข้าข้อมูลจาก MS Excel
   การนำเข้าข้อมูลในแต่ละฟิลด์
  1. รหัสบาร์โค้ด สามารถนำเข้าได้ไม่เกิน 20 ตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษบางตัวที่ได้ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานของรหัสบาร์โค้ด หากเกินความยาวที่รับได้ ส่วนที่เหลือจะถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ
  2. ป้ายชื่อ (1), (2), (3) และ (4) สามารถนำเข้าตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษต่างๆ ได้ไม่เกิน 120 ตัว ส่วนที่เหลือจะถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ และ ไม่จำเป็นต้องเลือกนำเข้ามาก็ได้
  3. คำนำหน้า และ คำลงท้าย เป็นการเพิ่มคำแทรกเข้าไปทั้งด้านหน้า และปิดตอนท้ายของข้อมูลที่นำเข้า เช่น ใส่คำนำหน้าในช่องฟิลด์ Price ไว้คือ "ราคา " จากนั้นก็ตามด้วยข้อมูลในฟิลด์ Price และปิดท้ายด้วยหน่วยนับคือ " บาท." ดังนั้นเมื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางข้อมูลของไฟล์ MS Access ก็จะได้เป็น "ราคา 2500 บาท." เป็นต้น  ดูตัวอย่างที่นี่ ...

  ตัวอย่าง: การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Microsoft Excel

   เลือกไฟล์ MS Excel


   เปิดไฟล์ MS Excel


   เลือกเวิร์คชีต MS Excel


   เมื่อเลือกเวิร์คชีตเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏรายชื่อฟิลด์ (Field) ขึ้นมาเพื่อให้เลือกได้ โดยสามารถอ้างอิงได้จากตัวอย่างรายการที่ปรากฏให้เห็นดังในตารางแสดงผลข้อมูลที่อยู่ทางด้านบน


   แสดงตัวอย่างของการเลือกฟิลด์ เพื่อนำไปพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด โดยที่จำเป็นต้องเลือกฟิลด์มาแสดงผลอย่างน้อยก็คือ รหัสบาร์โค้ด ส่วนป้ายชื่อ 1 - 4 อาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกเข้ามาแสดงผลก็ได้


   การบันทึกไฟล์ MS Access


   เลือกบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ฐานข้อมูล MS Access เพื่อนำผลที่ได้ไปพิมพ์รหัสบาร์โค้ด และ สามารถจัดการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้อีกในภายหลัง


   ตัวอย่างที่ได้จากการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Excel แล้วนำมาเก็บไว้ในไฟล์ MS Access เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง หรือ พิมพ์รหัสบาร์โค้ดต่อไป


   จากนั้นก็เลือกเมนู "กำหนดรหัสบาร์โค้ด" เพื่อเตรียมการเปิดใช้งานข้อมูลที่ได้นำเข้าข้อมูลมาไว้ยังไฟล์ที่ได้บันทึกเอาไว้แล้ว
    อ่านรายละเอียดต่อที่นี่ ...
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
   
  ::: All in One Freelance Computer Developer :::
  All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
  Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560