» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
::: Skype Status :::
สถานะการออนไลน์โปรแกรม Skype ครับพี่น้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จับฉ่ายฟรีแลนซ์
รับผลิตเว็บไซต์ - Web Application
รับผลิตโปรแกรม - ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รับผลิตงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - CAI
ขอขอบคุณ - Special Thank
www.thaiware.com
     บริษัท รัชดาพน จำกัด
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวสารพัน
 
 
 
 
 
 

  บาร์โค้ด (Barcode) คือ สัญญลักษณ์รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวอักขระ (Character) มีลักษณะเป็นแถบมีความหนาบางแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวอักขระที่กำกับอยู่ การอ่านข้อมูลจะอาศัยหลักการสะท้อนแสง เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้องผ่านการกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ ระบบนี้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก การนำเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว และ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูง และ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดี บาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำให้บาร์โค้ดมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่นใน ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างร้าน หรือ แม้แต่คลังสินค้าใหญ่ ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบ รวดเร็วขึ้น ลดอัตราการป้อนข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องจากความผิดพลาดจากผู้ใช้งานเอง

  ความสามารถของโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด (BarcodeSoft Printing)
  การออกแบบหน้าจอการใช้งาน (Graphic User Interface - GUI) ของโปรแกรม BarcodeSoft Printing จะเน้นในเรื่องของการใช้งานได้ง่ายๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถที่จะพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดออกมาแปะติดสินค้าได้อย่างไม่อย่างเย็นเกินไปนัก โดยคุณสมบัติของโปรแกรม BarcodeSoft Printing มีดังต่อไปนี้
 1. การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ
  • การพิมพ์รหัสอัตโนมัติแบบมีรหัสเริ่มต้น และ รหัสสิ้นสุด
  • การพิมพ์รหัสอัตโนมัติแบบมีรหัสเริ่มต้น และ รหัสสิ้นสุด

   ตัวอย่าง ให้รหัสเริ่มต้นที่ 9999900 และ รหัสสิ้นสุดที่ 9999999 ก็จะทำการพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น 100 รายการ โดยเริ่มจาก 9999900, 9999901, 9999902, ... และสิ้นสุดที่ รหัส 9999999  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ...

  • การพิมพ์รหัสอัตโนมัติแบบมีรหัสเริ่มต้น และ จำนวนนับ
  • การพิมพ์รหัสอัตโนมัติแบบมีรหัสเริ่มต้น และ จำนวนนับ
   ตัวอย่าง ให้รหัสเริ่มต้นที่ 9999900 และนับจำนวนรหัสเพิ่มขึ้นอีก 10 ตัว โดยเริ่มต้นพิมพ์จากรหัส 9999900, 9999901, 9999902, ...และสิ้นสุดที่รหัส 9999909 (นับไป 10 ตัว)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ...

 2. การป้อน หรือ กำหนดรหัสบาร์โค้ดเอง
  การป้อน หรือ กำหนดรหัสบาร์โค้ดเอง

  สำหรับการใช้งานที่ไม่มีไฟล์ฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย โดยที่ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆลงในตารางดังภาพด้านบนที่ถูกออกแบบมา ให้ใช้งานเหมือนกับ Microsoft Excel ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะมีพื้นฐาน หรือทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใดก็ตามที ก็สามารถที่จะเรียนรู้การทำงานของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับรหัสบาร์โค้ดได้ที่ความยาวสูงสุด 20 หลัก  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ... ที่นี่

 3. นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Microsoft Access ได้
  นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Access

  สำหรับผู้ใช้งานที่มีโปรแกรมเพื่อจัดการกับระบบการซื้อ ขายสินค้า หรือ การเก็บข้อมูลสต็อคสินค้า แต่ยังขาดการสนับสนุนในเรื่องของการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดเพื่อนำมาติดตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อนำไปประยุกต์การใช้งานอื่นๆ อาทิเช่น ร้านเช่าหนังสือ เช่าหนังวิดีโอซีดี ระบบห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เหล่านี้เป็นต้น โดยตัวโปรแกรม BarcodeSoft Printing  สามารถนำเข้าข้อมูล (Import Data) โดยตรงจากไฟล์ยอดนิยม คือ Microsoft Access ทำให้ลดขั้นตอน และประหยัดเวลาทำงานลงไปได้มาก นอกจากนี้แล้วยัง  สามารถส่งออกไฟล์เป็น MS Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้อีกด้วย ...   รู้จักกับ Microsoft Access
  • การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Access สามารถนำเข้าได้ทั้งตารางข้อมูล (Table) และ แบบสอบถาม (Query)
  • การบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็น MS Access สามารถสร้างไฟล์ขึ้นมาได้ไม่จำกัดจำนวน


 4. นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Microsoft Excel ได้
  นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Excel

  ซึ่งจะมีผู้ประกอบการในลักษณะนี้อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรายเล็ก รายย่อย เช่น การทำหีบห่อบรรจุขนม เบเกอรี่ อาหาร หรือ ผลไม้แปรรูป สินค้าศิลปะหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน สินค้า OTOP เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งเมื่อนำโปรแกรมนี้มาใช้งาน ก็จะสามารถบ่งบอกให้รู้ว่าสินค้านี้มีชื่อว่าอะไร การระบุ หรือแจ้งวันเดือนปีที่ผลิต หรือ วันเดือนปีที่หมดอายุของสินค้าุ และ ที่สำคัญคือ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Valued Add) ให้กับสินค้า และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าเอง ซึ่งในส่วนนี้ พบว่าส่วนใหญ่จะจัดเก็บข้อมูลอยู่ในไฟล์ Microsoft Excel เสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทางผู้พัฒนาโปรแกรม จึงได้ออกแบบโปรแกรมให้  สามารถนำเข้าข้อมูล (Import Data) จาก Microsoft Excel ได้โดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ลดความซ้ำซ้อนของการพิมพ์ข้อมูลรหัสบาร์โค้ด


 5. โปรแกรมทำงานแบบ WYSIWYG หรือ What You See Is What You Get นั่นหมายความว่า ท่านเห็นผลการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดบนหน้าจอภาพอย่างไร ก็จะพิมพ์งานที่ได้ตามผลลัพธ์นั้นๆออกทางกระดาษที่ใช้พิมพ์ด้วยเช่นกัน อันจะช่วยให้ท่านสามารถกำหนดขนาดรูปแบบต่างๆตามที่ต้องการได้โดยง่าย
  What You See Is What You Get

 6. พิมพ์ออกกระดาษขนาดมาตรฐาน คือ A4, A5, B5, Letter และ Legal


 7. พิมพ์รหัสบาร์โค้ดได้ 3 แบบ คือ Code39, Code128A และ Code128B ซึ่งรหัสทั้งหมดนี้สนับสนุนการพิมพ์ตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และ อักขระพิเศษบางตัวได้ เช่น <Space> หรือ ช่องว่าง, - หรือ * เป็นต้น


 8. สามารถกำหนดจำนวนของสำเนา (Copies) รหัสบาร์โค้ดแต่ละตัวได้
 9. กำหนดจำนวนของสำเนา (Copies

 10.  สามารถบันทึกผลของการพิมพ์รหัสบาร์โค้ด ให้เป็นไฟล์ Adobe Acrobat (PDF - File Format) ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับงานพิมพ์สินค้าที่ปริมาณไม่มากนัก หรือ มีความถี่ในการพิมพ์ไม่แน่นอน ซึ่งจะทำให้ท่านไม่มีความจำเป็นต้องซื้อหาเครื่องพิมพ์รุ่นดีๆ ที่มีราคาแพงมาใช้งานเลย เพียงแต่คัดลอกไฟล์ PDF ไปว่าจ้างตามร้านรับพิมพ์งานเอกสาร ก็ประหยัดงบประมาณได้ดีทีเดียว


 11.  สามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลรหัสบาร์โค้ดได้อย่างไม่จำกัด (รูปแบบไฟล์ MS Access) พร้อมกับในแต่ละไฟล์จะทำการจัดเก็บรูปแบบของการพิมพ์ เช่น ความกว้าง สูง ของบาร์โค้ด เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานในภายหลัง


 12. สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษร และ รหัสบาร์โค้ดได้


 13. สามารถจัดวางรูปแบบของตัวอักษร และ รหัสบาร์โค้ดได้ เช่น จัดชิดซ้าย จัดชิดขวา หรือ สั่งให้พิมพ์ หรือ ไม่ให้พิมพ์ก็ได้


 14. สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปในฉลากได้อีกสูงสุด 4 ข้อความ เช่น การกำหนดวันที่ผลิตสินค้า หรือ วันที่หมดอายุของสินค้า


 15. สามารถปรับระยะความกว้าง - สูง ของฉลากบาร์โค้ดได้ทั้งแบบจัดเอง (Manual) และ แบบอัตโนมัติ (Auto)


 16. สามารถพิมพ์กรอบของฉลากบาร์โค้ดได้หลายแบบ เช่น เส้นทึบ เส้นประ หรือ ให้กรอบมีมุมโค้ง


 17. สามารถปรับระยะห่างของฉลากบาร์โค้ดในแต่ละแถวได้


 18. สามารถเลือกการพิมพ์ในแต่ละแถวให้มีจำนวนหลักได้ต่ำสุด คือ 1 หลัก และสูงสุดที่ 15 หลัก


  ตัวอย่างของการพิมพ์รหัสบาร์โค้ด ด้วยโปรแกรม BarcodeSoft Printing

  ตัวอย่างการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด     ตัวอย่างการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด

ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
 
::: All in One Freelance Computer Developer :::
All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560