โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด - Barcode Sticker
  การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดลงกระดาษสติ๊กเกอร์ A9 แบบกำหนดรหัส
 • รหัสบาร์โค้ดใช้งานได้ทั้งตัวเลข และ ภาษาอังกฤษตัวใหญ่

 • ตัวอย่างก่่อนพิมพ์


  ปุ่มสั่งพิมพ์ (Print ...)
 • การบันทึกแฟ้มข้อมูล
 • ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ
 • กรณีที่ต้องการสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ จะต้องยืนยันอีกครั้งในการสร้าง (เลือก Yes)
 • การเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขรายการ
 • เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ