โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด - Barcode Sticker
   กรุณาอ่านข้อกำหนด และ ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ก่อนใช้งานโปรแกรมพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) นี้อย่างละเอียด ท่านจะใช้โปรแกรมนี้ ก็ต่อเมื่อท่านได้ยอมรับในข้อตกลงของเราแล้วเท่านั้น ในกรณีอื่นๆที่ท่านไม่ยอมรับ กรุณาอย่าได้ใช้โปรแกรมนี้อย่างเด็ดขาด
  สำหรับท่านที่ต้องการจะลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรมพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) แบบชุดเต็ม (Full Function) ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้กับเครื่อง Computer ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่ืองอื่นๆได้ และก่อนที่ท่านจะได้รับรหัสปลดล็อค (Activate Key) เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้แบบตัวเต็มนั้น ท่านจะต้องดำเนินการชำระเงิน โดย
  • โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ
  • ตู้ ATM
   • บัญชีออมทรัพย์
   • ชื่อบัญชี : นายสุรพล ยอดสง่า
   • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-1-39119-2
  หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาเก็บสำเนาใบโอนเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับสแกนใบ Pay In ส่งเมล์มาที่ thongkorn@hotmail.com พร้อมกับแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ แจ้งรหัสประจำเครื่องที่อยู่ด้านล่างนี้อีก 2 รหัสมาด้วย
  จากนั้นกรุณาโทรศัพท์ เพื่อแจ้งการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-6862-6560 และ รับรหัสการลงทะเบียน (Activate Key) ที่ใช้ในการปลดล็อคการใช้งานแบบตัวเต็ม
 1. ขั้นตอนการอ่านรหัสประจำเครื่อง