» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
จดทะเบียน 31 มกราคม 2548
โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดรับชำระค่าบริการ
โปรแกรมจุดรับชำระค่าบริการ
โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด
โปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย
แจกฟรี !!!
โปรแกรมดูหนัง ดูทีวี ฟังเพลงออนไลน์
แจกฟรี !!!
 
 
 
 
 
 

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว (Epson ตระกูล TM)

กรณีที่ตั้งค่าได้ถูกต้อง จะสามารถ Preview ได้ตามภาพ

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้เป็นเครื่องพิมพ์หลัก (Default)

คลิ๊กเมาส์ขวาที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เลือก Set as Default Printer

การปรับแต่งเครื่องพิมพ์ที่สำคัญ

คลิ๊กเมาส์ขวาที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เลือก Printing Preferences...


การตั้งขนาดกระดาษ


เลือก Monochrome เพื่อพิมพ์ออกสีดำเท่านั้น (ประหยัด)


เลือกการตัดกระดาษ (พิมพ์เสร็จเรียบร้อย จะตัดกระดาษอัตโนมัติ)

กรณีที่มีลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เลือกที่จะให้เปิดลิ้นชักเก็บเงิน ก่อน (Before) หรือ หลัง (After) การพิมพ์

จากในตัวโปรแกรม ก่อนที่จะทำการพิมพ์ใบเสร็จ

จะปรากฏเครื่องหมายถูกอยู่ที่เครื่องพิมพ์ที่เป็น Default


ผลลัพธ์ที่ได้จากการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว

::: All in One Freelance Computer Developer :::
All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560