» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
ขนาดตัวอักษร:
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดรับชำระค่าบริการ
โปรแกรมจุดรับชำระค่าบริการ
โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด
โปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย
แจกฟรี !!!
โปรแกรมดูหนัง ดูทีวี ฟังเพลงออนไลน์
แจกฟรี !!!
 
 
 
 
 
 

Software Development Corner

บริการงานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ท่านนำซอฟท์แวร์มาประยุกต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ รับพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน การ Implement โปรแกรม รวมไปถึงการช่วยแก้ปัญหา และเสริมสร้างความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลืองานในธุรกิจของท่าน ให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์...

รับออกแบบ และพัฒนาระบบงาน Software เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ตามความต้องการ และปรับปรุงระบบงานเดิมของท่าน ถ้าธุรกิจของท่านต้องการระบบที่
ความรวดเร็ว และถูกต้อง
ความยืดหยุ่น
ความมีเสถียรภาพของระบบ
ปรับโครงสร้างได้ง่ายในอนาคต
ขยายขีดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานเดิม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ไม่ว่าท่านจะใช้งานแบบผู้ใช้คนเดียว (Stand Alone)
 • แบบผู้ใช้หลายคน (Multi User/Network/LAN)
 • ระบบฐานข้อมูล (Data Base Management System - DBMS) ที่เลือกใช้ เช่น MS Access, MS SQL, MySQL, Oracle หรือ Pervasive เป็นต้น
 • หลากหลายแพลตฟอร์มของระบบปฏิบัติการ (Operating System) เราสามารถเชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าหากันเป็นหนึ่งเดียวได้
 • หรือต้องการให้เราทำเฉพาะเพียง การออกรายงาน (Report) ตัวใหม่ จากระบบโปรแกรมเดิมของท่านก็ได้

ตัวอย่างผลงาน - Sample Project
*** หมายเหตุ: ***
ตัวอย่างงานที่นำมาแสดงไว้เหล่านี้เป็นงานที่เจ้าของเว็บไซต์จัดทำเพียงคนเดียว ดังนั้นจึงเป็นชิ้นงานขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง ส่วนกรณีงานอื่นๆที่ต้องทำร่วมกันกับนักพัฒนาฯรายอื่นๆ หรือ รับจ้างงานต่อจาก Out Source จะไม่ได้นำขึ้นมาแสดงบนเว็บไซต์
โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด - BarcodeSoft Printing 1.0
โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเน้นในเรื่องของการใช้งานได้ง่ายๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนัก (ดูตัวอย่างได้ที่นี่ ...) เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าพื้นเมือง หัตถกรรม สินค้า OTOP อื่นๆเยอะแยะอีกมากมาย นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อแล้ว การที่มีรหัสบาร์โค้ดพ่วงมาด้วย (แต่ต้นทุนต่ำ) ยังสร้างความมั่น เชื่อถือ หรือ ที่เราเรียกกันทั่วไปๆว่าเป็น "การสร้างมูลค่าเพิ่ม - Value Add"
ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน
โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน
 • ข้อมูลดึงมาจากระบบ Payroll แล้วจึงนำมาพัฒนาต่อยอดอีก
 • ข้อมูลไม่ไปซ้ำซ้อนกับระบบบริหารงานบุคคลเดิม
 • ออกรายงานตามแบบ สท./บฝ. และอื่นๆ

 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพ - Health Record System
  โปรแกรมการตรวจสุขภาพ - Health Record System
 • โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลของการตรวจสุขภาพพนักงาน ของบริษัทฯต่างๆที่เป็นคู่สัญญา ให้กับสถานพยาบาลเอกชน
 • เหมาะกับสถานพยาบาลต่างๆ ที่จัดรายการโปรโมชั่นตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมประเมินผลการทำงานของพนักงาน - Employee Evaluation System (iEES) โปรแกรมประเมินผลการทำงานของพนักงาน
  » พัฒนาต่อมาจากระบบ PayRoll (MS SQL2000) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  » ส่งข้อมูลออกมา MS Excel ได้ทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดได้อีก
  » อื่นๆ ...

 • พิมพ์ได้ 3 รหัส คือ Code39, Code128A และ Code128B
 • บันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้ ...
 • พิมพ์ตัวเลขให้เรียงลำดับอัตโนมัติ หรือ ป้อนค่ารหัสที่ต้องการได้เอง
 • รับตัวอักษรภาษาอังกฤษได้
 • ... อื่นๆ ... อ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลด ... ได้ที่นี่

 • ขอขอบคุณทาง Thaiware ที่ให้โอกาสกระผมได้นำเสนอผลงาน (เล็กๆ) ออกสู่สายตาประชาชีด้วยครับผม.
 • สามารถปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบข้อมูลได้เอง
 • การค้นหาข้อมูลได้จาก รหัสไปรษณีย์เอง หรือ ชื่ออำเภอ/เขต และชื่อจังหวัด
 • สามารถแยกการแสดงผลรหัสไปรษณีย์ออกมาในแต่ละจังหวัดได้
 • สามารถบันทึกไฟล์เป็น MS Excel ได้

 •  ดาวน์โหลดโปรแกรมรูปแบบ Zip ไฟล์
   ดาวน์โหลดโปรแกรมรูปแบบ Execute ไฟล์

  ขอขอบคุณ บริษัท รัชดาพน จำกัด ผู้ผลิตโปรแกรมระบบบัญชี AccStar ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วยครับ.
  ::: All in One Freelance Computer Developer :::
  All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
  Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560