โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    การสำรองข้อมูล - Backup DataBase
    1. เพื่อป้องกันปัญหาความเสียหายในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลมีการสูญหายได้ เพราะฉะนั้นควรทำการ Backup หรือ สำรองข้อมูล อยู่เป็นประจำ แนะนำควรให้ข้อมูลที่สำรองนั้นอยู่ที่ฮาร์ดดิสต์ที่ต่างไปจากตัวที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ หรือ ต่างเครื่องที่ใช้งานก็ได้ (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
  1. เลือก ตั้งค่าระบบ และ สำรองข้อมูล และเลือกกำหนดตำแหน่งปลายทางในการสำรองข้อมูล
  1. เมื่อกดปุ่มสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็ทำการแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งที่เก็บข้อมูล