โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    กำหนดตำแหน่งฐานข้อมูล
    1. เป็นการตั้งค่าตำแหน่งของไฟล์ฐานข้อมูล สามารถใช้งานได้ในแบบเครื่องเดี่ยว (Stand Alone) หรือ หลายๆเครื่องได้พร้อมๆกัน (Multi User) อีกทั้งยังทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากระบบการจัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสต์ตัวไหนก็ได้ และ ใช้ชื่อไฟล์ใดๆก็ได้ ทำให้สามารถจัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูลได้แบบไม่จำกัดจำนวน
  1. เลือก ตั้งค่าระบบ และ กำหนดตำแหน่งฐานข้อมูล โปรแกรมจะถามยืนยันให้ปิดหน้าจอโปรแกรมต่างๆก่อนที่จะทำงานได้
  1. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ และ เลือกชื่อไฟล์ MS Access ที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องชื่อ iPayPost.MDB ก็ได้)