โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
  รายการประจำวัน
 1. รวมการทำรายการทุกอย่างไว้ในหน้าจอเดียวกันหมด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูล ค้นหาข้อมูล การตรวจสอบสถานะของการนำส่งงาน
 2. เลือกชำระค่าบริการ และ เพิ่มข้อมูล (กด F3)
 1. อันดับแรกต้องเลือกรายชื่อลูกค้า (หากมี) กรณีที่ต้องการทำรายการอย่างเร็วให้กด 0 ในช่องรหัสผู้ใช้บริการ ส่วนช่อง ติดต่อ มีไว้สำหรับ ใส่ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ไว้เพื่อติดต่อในกรณีที่จำเป็น
 2. เลือกรายการ งานไปรษณีย์
 1. ป้อนรหัสบาร์โค้ด ที่ได้รับมาจากที่ทำการไปรษณีย์ กรณีที่ไม่มีให้คลิ๊ก สร้างรหัสอัตโนมัติ
 2. เลือกทำรายการไปรษณีย์จากตาราง (หมายเลข 2) โดยการกดดับเบิ้ลคลิ๊กเมาส์ หรือ กดปุ่ม Enter ในแถวที่ต้องการ
 3. ป้อนน้ำหนัก หรือ วงเงิน
 4. นำข้อมูลเข้าตาราง (กด F8)
  ข้อมูลถูกส่งเข้ามายังตารางพร้อมกับคำนวณค่าบริการให้อัตโนมัติ
  การชำระค่าบริการ หรือ สินค้า
 1. เมาส์คลิ๊กเลือก ค่าบริการ/สินค้า
 2. หมายเลข 2 ให้เลือกรายการที่ต้องการชำระค่าบริการ กรณีที่ไม่มี ให้กลับไปที่ การตั้งค่าอัตราค่าบริการชำระเงิน เพื่อเพิ่มรายการเข้ามาใหม่
 3. หมายเลข 3 คือ การป้อนหมายเลขผู้ใช้ หรือ รหัสที่จะสามารถอ้างอิงได้ตอนนำไปส่งงาน
 4. หมายเลข 4 คือ ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
  การโอนเงินเข้าธนาคาร
 1. เมาส์คลิ๊กเลือก โอนเงินธนาคาร
 2. หมายเลข 2 ให้เลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงิน กรณีที่ไม่มี ให้กลับไปที่ การตั้งค่าอัตราค่าบริการชำระเงิน เพื่อเพิ่มรายการเข้ามาใหม่
 3. หมายเลข 3 คือ ประเภทของบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 4. หมายเลข 4 คือ การป้อนเลขที่บัญชี
 5. หมายเลข 5 คือ การป้อนชื่อเจ้าของบัญชี
 6. หมายเลข 6 คือ การป้อนสาขาในการรับโอน
 7. หมายเลข 7 คือ ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
  การขายสินค้า
 1. เมาส์คลิ๊กเลือก ขายสินค้า
 2. หมายเลข 2 คือการป้อนรหัสสินค้า หรือ การใช้เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดของสินค้า หากไม่มีให้ไปที่ช่องหมายเลข 3
 3. หมายเลข 3 คือ กดดับเบิ้ลคลิ๊กเมาส์เพื่อให้รายการสินค้าแสดงขึ้นมา
 4. หมายเลข 4 คือ ป้อนจำนวนสินค้าที่ต้องการ
  การค้นหารายการสินค้า
 1. ป้อนข้อมูลที่ต้องการจะค้นหาลงในช่องที่ 1
 2. เมื่อพบรายการที่ต้องการ ให้ืกดดับเบิ้ลคลิ๊กเมาส์เพื่อเลือกสินค้า (กด F9)
 3. คุณสามารถทำการเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลสินค้าต่างๆ จากหน้าต่างนี้ได้ทันทีเลย
  ทำการชำระเงิน และ บันทึกข้อมูล
  สามารถเลือกที่จะพิมพ์บิล หรือ ไม่พิมพ์ก็ได้
  สามารถพิมพ์ออกได้ทั้งเครื่องพิมพ์ Ink Jet หรือ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกระดาษ 3 นิ้วได้